GENOMFÖRDA KURSER

 

Tre skolor har haft kurs i höst, Kvänum, Lidköping och Vittsjö.
Vi har även reviderat material efter Lgr-22 för skolår F-3 och 4-6.

 Såhär säger några av deltagarna:
- Gruppstärkande dag för vår skola/personal

- Mycket givande

- Bra blandning teori och praktik, bra upplägg, tydlighet i lektionsupplägg med mål och syfte

- Många bra och nyttiga övningar att göra med alla grupper.

- Fått aha-upplevelser om hur viktigt det är att få ihop gruppen. Trygg grupp---bättre lärklimat. Viktigt att man ser ALLA, både barn och vuxna. 

- En bra blandning av teori och praktik. Avslappnat och många skratt.

- Ett bra material som man faktiskt kan använda i barngruppen.