Lions Quest Tillsammans

Lions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna.

boka kurs 2022 2

Uppd 20 jan 2022

Detta finns i DGs nyhetsbrev för december.

”Tillsammans - ett värdegrundsprogram” Många av er känner sedan tidigare till Lions Quest, ett värdegrundsprogram som vi framgångsrikt bedrivit genom åren.

quintus ny 2015

alla produktblad lightversion QR kod

Vi har haft två distriktsråd och där har jag varje gång lyft vikten av att arbeta för att vi får genomföra kurser för i första hand förskolan men även grundskolan.

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande. Läs mer.

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande. Läs mer.

Stiftelsen Lions Quest - Geijersvägen 24, SE-112 44  Stockholm

Tel:+46-8-744 59 00  E-post: info@lions-quest.se