Kurs på Nästergårdsskolan

LQ-Kursen genomfördes på Nästegårdsskolan i Kvänum och arrangerades av LC Kvänum.

25 lärare och personal på förskolan, låg- och mellanstadiet deltog. ( 19 st. är med på gruppfotot )

Kursens syfte är att ge eleverna en värdegrund för en god livskvalitét och undvika mobbing och droger.

En inspirerande och engagerad kursledare var Marianne Jansson från Lions Quest Stiftelsen.

Rektorn Christina Artig och samtliga deltagare var mycket positiva till kursen.

Kursen finansieras av Lions med bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg.