OM LIONS

lionlogo_2c_1.jpg

Lions uppgift är:
”Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära
behov och främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar”

LÄNK TILL LIONS HEMSIDA