OM oss

TILLSAMMANS - LIONS QUEST är en mycket stor satsning som gjorts för barn och ungdomar inom områdena värdegrundsarbete och livskvalitet för att bidra till en trygg och drogfri uppväxt. Lions Quest har implementerats i över 100 länder. Det är tack vare lionsklubbarna och lionsmedlemmarna som läromedlen spridits i Sverige. Det är viktigt att denna satsning fortsätter många år framöver. Tillsammanskurser och material finns för förskolan, grundskolan och gymnasiet samt för barn och ungdomsledare. Även föräldrar erbjuds kurser och ett föräldramaterial.

värderingar

syfte

vision

Trygghet, respekt & empati

Tillhandahålla kompetens att stå trygg i dina egna val

Bra val för ett bättre samhälle

våra mål är att

Skapa en trygg gemenskap

Ta ansvar och lära ut i ansvarstagande

Lära ut konflikthantering

Stötta i att ta positiva beslut

Bemöta varandra med respekt

Sätta upp mål tillsammans

varför tillsammans?

Barn och unga behöver träna på och lära sig sociala och emotionella kompetenser. "TILLSAMMANS" lär barn och unga om vänskap och hur de kan hantera tankar och känslor och hur de sätter gränser för sig själva och andra. De får en trygg arena där de kan träna på konsekvenstänkande och på att ta goda val.

Se våra kurser

verifiering av metod

Partner

forskning & Resultat

norska Lions Quest

UNODC.org

Lions-Quest.org

Determittvalg.no

Casel.org