VÄLkommen till

TILLSAMMANS

Ett värdegrundsprogram som syftar till att stödja och inspirera till 
ett förebyggande arbete i förskolor, skolor och barn-och ungdomsföreningar

VÄLKOMMEN

Lions Quest är ett internationellt program för en god lärandemiljö och en trygg uppväxt, samt lärande av sociala och emotionella färdigheter. Materialet är implementerat i över 100 länder och översatt till 50 olika språk. (www.lions-quest.org

Målet är att bygga relationer, etablera goda levnadsvanor, sätta gränser för sig själv och andra, hantera tankar och känslor, förebygga drogmissbruk och utveckla en god psykisk hälsa. 
TILLSAMMANS mål är att skapa trygghet och studiero. 
Den svenska versionen ”Tillsammans” är anpassat för svenska förhållanden och svensk skola. 

Kurser anordnas för all personal i förskola, grundskola, gymnasium och i barn-och ungdomsföreningar. I kursen ingår ett pedagogiskt material, för respektive målgrupp, som vid systematisk användning över tid bidrar till att stärka barn och ungas sociala och emotionella kompetenser. Vi har verktygen för ett långsiktigt och systematiskt förebyggande värdegrundsarbete.
Tack vare Lions Sverige och lokala klubbarna kan kurserna ordnas.

”Det är bättre att bygga barn än att reparera vuxna”

Våra kurser bygger på socialt och emotionellt lärande (SEL). Genom att arbeta förebyggande och långsiktigt främjar det barn och ungas hälsa.

SE KURSER

AKTUELLT & nyheter

KURS PÅ NÄSTERGÅRDSSKOLAN

LQ-Kursen genomfördes på Nästegårdsskolan i Kvänum och arrangerades av LC Kvänum. Kurs på Nästergårdsskolan

LÄS MER

KURSER & REFERENSER

Det pågår löpande kurser runt om i landet, och det öppnas nu upp för ännu ett läsår.Nu senast på Majåkersskolan, där vi fick äran att ha...

LÄS MER
SE fler nyheter