För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Uppd 2018-11-13

Lions på internutbildning hos Lions Quest

Det har varit interutbildning i Lions. Alla Lions var inbjudna till information om Lions Quest Tillsammans.
Tillsammans är ett förebyggande program där man utbildar lärare och idrottsledare hur dom kan upplysa ungdomen om skadan av att använda droger samt att man ska arbetar tillsammans och inte mobba varandra.
Lions Quest har utbildat mer är 32 000 lärare och idrottsledare i Sverige och finns i drygt 100 länder och mer än 13 millioner ungdomar har gynnat programmet vilket gör det till ett av de mest använda livskvalifikation och förebyggande program i världen.

Inbjudan till föräldrautbildning

Karlfeldtgymnasiet  i samarbete med Lions har härmed nöjet att bjuda in dig som är vårdnadshavare till elev i år 1 vid Karlfeldtgymnasiet till en utbildningskväll.
Temat för kvällen är hur du som förälder kan stötta din tonåring under skolåren. Reflektioner och samtal kring bl.a. tonårsliv, stress och press och sociala relationer.

Datum: Onsdagen 17 oktober kl. 18:00 – 20:00
Plats: Avesta teater

Kostnadsfritt och inget krav på föranmälan!


Emotik – Emotionellt lärande i skolan

Det har kommit ut en ny bok om hjärnan och om emotionellt lärande i skolan. Läs mer här.

Lions Quests broschyr

Placeholder image

Vill du veta mer om Lions Quest eller vill du som Lions Quest-ansvarig ha möjlighet att mejla broschyren till en eventuell kursdeltagare? Då finns broschyren att ladda ner här.

Vill du i ett mejl länka till den bläddringsbara broschyren använder du denna länk.

Broschyren finns också att beställa från Lions Quests kontor.

Så här jobbar Lions Club Bålsta med Lions Quest

Lions riksmöte i Upplands Väsby


Lions Sverige genomförde sitt riksmöte i Upplands Väsby den 19-20 maj 2017. Läs mer här.

Två ideella organisationer i samarbete

Gunnar Sundstrand, Lions, och Gunnar Lindbom, Hille IF, träffades under vintern och kom fram till att de båda ideella organisationerna har mycket gemensamt. Det blev därför naturligt att genomföra en kurs för barn- och ungdomsledare.>>

GF Nikegymnasterna har genomfört en Lions Quest-utbildning

GF Nikegymnasterna i Linköping har genomfört en Lions Quest-utbildning och så här säger föreningskonsulent Emmy Karlsson:
Nikegymnasterna har under flera år arbetat med att implementera föreningens värdegrund med värdeorden Glädje & Tillhörighet, Engagemang & Kompetens samt Stolthet & Kvalitet i vår verksamhet och att då låta en ledare i varje grupp gå Lions utbildning Tillsammans känns som ett steg i rätt riktning för att få alla att känna tillhörighet och glädje på träningarna.

Lions Quest är bevisat effektivt i drogprevention


Lions Quest har nyligen slutfört ett pilotprogram i Serbien, Makedonien och Montenegro. Resultatet från detta pilotprogram visar att Lions Quest har en betydande effekt i att förhindra användande av marijuana, alkohol och tobak bland ungdomar. Dessa resultat redovisades för European Union Society for Prevention Research som hjälper till att positionera LCIF och Lions Quest som ledare inom området socialt och emotionellt lärande. Titta på denna video för att se hur Lions Quest har påverkat elever och lärare i Montenegro.

Lions Quest i det senaste numret av tidningen LION


Källa: tidningen Lion nr 1/16-17

Malin har arbetat med Lions Quest "Tillsammans" i ett ar. All personal pa forskoloma i Balsta har gatt Lions Quest-kurser for att arbeta med vardegrunden i sitt dagliga arbete.
Läs mer om vad de har att säga. >>

Lions Quest-programmet är framgångsrikt runtom i världen


Här här en ny video som berättar mer. Klicka här.>>

Quintus är en central figur på Skörby förskola i Bålsta


Planerna är att de ska få det. För Lions Club Bålsta arbetar envetet och medvetet med att nå ut till all personal via kommunens chefer om vad Lions Quest Tillsammans är och varför det är bra för barn och ungdomar. >>

“Det känns att jag har mer värdegrundskunskaper i min ryggsäck.”

Rapport från Gröna Dalens grundskola i Bålsta. >>

"En kurs som gav mig tid att reflektera över mitt ledarskap."

Håbo kommun har genomfört Lions Quest-utbildningar för idrottsledare i Bålsta. Läs vad en av deltagarna tyckte om utbildningen. >>

Lions Basket Cup i Nacka

Söndagen den 15 maj 2016 spelades finalerna Lions Basket Cup i Nacka och Lions Quest var med som utställare och prisutdelare.

Hur Lions Quest bildades

Läs om hur Lions Quest bildades och utvecklades till vad det är i dag. >>

Lions Quest Video

Lions Quest Finland har producerat en video om Lions Quest-kurser för ledare i idrottsklubbar.

Fryshuset Basket håller värdegrundsutbildning för sina ledare tillsammans med Lions och Lions Quest

Placeholder image

20 basketledare i ålder 16-26 år från Fryshuset Basket kommer den 4 januari 2016 att gå en utbildning i Lions Quests ”Tillsammans”. Detta för att utbilda sig i värdegrundsfrågor, för att kunna arbeta med barnen i basketlagen om dessa frågor. >>

Pressmeddelandet i PDF-format

 

Så här används Lions Quest – Tillsammans i Upplands Väsby

 

Källa: Tidningen Lion

Grimstaskolan i Upplands Väsby använder Lions Quest i värdegrundsarbetet. Läs mer här.

 

En rapport om samarbete mellan Elias Fries skola och Lions Quest

Elias Fries skola

 

 

Elias Fries skola, Hylte kommun, har vid två kurstillfällen utbildat 37 pedagoger (årskurs F-6) samt elevhälsopersonal i samarbete med Lions Quest. Läs hela rapporten här.

 

Lions Quest får toppbetyg i en ny rapport från CASEL

Placeholder image

CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) är USA:s ledande organisation när det gäller att främja utveckling av akademisk, social och emotionell kompetens för alla elever i skolan. CASEL hjälper till att göra evidensbaserad värdegrundsutbildning till en viktig del i skolans lärande från förskolan till och med gymnasiet. CASEL har nyligen presenterat en ny rapport där 380 program som används i grundskolor och gymnasieskolor har granskats. Lions Quest är ett av bara nio program som har fått högsta betyg, bland annat eftersom programmet har visat positiva effekter till exempel i form av förbättrade akademiska resultat och minskade problembeteenden. Läs mer i Lions Clubs Internationals blogg.

 

Lions Quest i Finland på svenska

Placeholder image

Källa: Tidningen Lion i Finland

Lions Quest har genomfört kurs på svenska i Finland. Läs hela artikeln här. >>

 

Lions Quest har uppmärksammats av FN

Placeholder image

FN:s narkotikasamarbete, Commission on Narcotic Drugs (CND), genomförde nyligen sitt 58:e möte i Wien. CND:s möte är det största evenemanget inom FN som är inriktat på arbete mot droger och detta år fokuserade mötet på droger bland ungdomar runtom i världen. >>

 

Lärare från Malmö fortbildar sig i Lions Quest

Placeholder image

35 lärare från Malmö och skolan Fria Läroverken sätter sig själva i skolbänken den 27 januari. Detta för att utbilda sig i värdegrundsfrågor, för att kunna arbeta med eleverna om dessa frågor.

- Vi genomför denna kurs för att stärka våra lärare i deras dagliga arbete med värdegrundsfrågor, enligt Läroplanens utgångspunkt, säger rektor Johan Holgersson.

Läs mer i pressmeddelanet här >>

 

Pysslingförskolan Riddarborgens chef Jannicke Schönhoff och medarbetare går på Lions Quest kurs

Placeholder image

Pysslingförskolan Riddarborgens chef Jannicke Schönhoff; prisbelönad för sitt ledarskap, och hennes stolta pedagoger arbetar med öppenhet för mångfaldsarbete, det Montessori-inspirerade och omsorgsfulla lärandet ska gå Lions Quest kurs. >>

 

Lions ger lärare verktyg i jobbet

Placeholder image

 

Ett 20-tal anställda vid skolorna i Skurup utbildades i värdegrundsfrågor i veckan som var. Läs mer i Ystads Allehanda.se >>

 

Så här jobbar en lärare med Lions Quest

Placeholder image

Här är ett exempel på hur en lärare jobbar med Lions Quest i skolan, med sina mellanstadieelever.

- Vi tycker de lektionerna är viktiga. Med materialet utbildar vi goda samhällsmedborgare, säger Agneta Svanberg-Arnrud, lärare och tillika kursledare i Lions Quest.

Övningarna som utförs i klassrummet är tagna ur Lions Quest-materialet "Tillsammans". Ett moment är att klassen sätter upp normer och regler för hur eleverna ska må bra i skolan. Vad som är viktigt i mötet mellan individer, att man exempelvis ska ha ögonkontakt med den man pratar med och inte avbryta.

Bilden visar "kvastar" som elever tillverkat och som fylls med ord de vill höra. Fula ord är bannlysta.

 

Föräldrar fick info om Lions Quest

Placeholder image

Tisdag den 4 november 2014 genomfördes en Lions Quest-kurs och föräldramöte för föräldrar som har barn som går i Lonnhyttans skola i Granbergsdal. Cirka 60 föräldrar deltog och under kvällen diskuterades nätmobbning, dataspelsanvändande, barnens välbefinnande samt samverkan mellan hem och skola.

Föräldrarna informerades även om att skolans personal har deltagit i Lions Quest Tillsammans-utbildningar. Det blev en mycket lyckad kväll och föräldrarna uppskattade den information som presenterades.

 

Skolorna får stöd av Lions

Placeholder image

När eleverna hade studiedag i förra veckan i Falköping, satte sig lärarna på skolbänken. Lärare på Mössebergsskolan och Centralskolan tillbringade en dag på Ållebergsgymnasiet där Marianne Jansson från Lions Quest ledde en dag i värdegrundsarbete. Läs mer i Falköpings tidning.se >>

 

Världsbankens rapport

Placeholder image

Världsbanken har i en rapport konstaterat att SEL (socialt och emotionellt lärande) fungerar och är en mycket viktig del i barnens liv.

Världsbanken säger bland annat följande: ”Barn med sociala och emotionella färdigheter visar bättre resultat i skolan, har bättre relationer med kamrater och vuxna, är bättre emotionellt rustade och har bättre mental hälsa.”

Det är just SEL som lärs ut vid Lions Quest-kurserna! Läs hela rapporten här.

 

"Vi kan utveckla våra barns färdigheter."

Placeholder image

- Lions Quest-materialet "Tillsammans med Quintus" tar upp många viktiga bitar som vi på vår förskola Grangården vill jobba mer med. Vi får förslag och handledning på praktiska övningar för att långsiktigt kunna utveckla våra barns färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra samt ta ansvar, säger rektor Kerstin Eriksson.

Nyligen gick 25 anställda från förskolan en Lions Quest Tillsammans kurs. Läs mer vad rektorn säger här. >>

 

Idrottsklubbar har också nytta av Lions Quest

Till dig som arbetar i en idrottsklubb. Lions Quest Tillsammans-material, Lions program i livskunskap och mot mobbning och droger, för skolan kan användas även av dig som leder/arbetar i en idrottsklubb.

I filmen här ovan finns ett exempel från Norge där spelarna i idrottsklubben dessutom, efter att själva ha gått Lions Quest-kurs, pratar med eleverna i skolorna om att säga nej till mobbning, alkohol och droger samt att vara en bra kompis.

 

"Ger stöttning i vardagen"

Placeholder image

Till vänster kursledare Marianne Jansson tillsammans med skolpersonal. Foto: Petra Törnros

37 stycken lärare och annan skolpersonal från två skolor i Hallstahammars kommun, Strömsholms skola och Vallbyskolan, har gått kurs i värdegrundsfrågor den 30 oktober och 12 november. Detta för att kunna arbeta med barnen om dessa frågor. Så här sade några av deltagarna:

"Viktigt ämne. Vi skulle slippa många trasiga ungdomar om alla jobbade så här."

"Det har varit en givande dag som kommer att ge stöttning i arbetet i skolvardagen."

"Bra tankar, tips och idéer. Bra arbete att börja använda direkt som är riktat mot barnen."

Läromedlet "Tillsammans" är schemalagt på skolorna och används varje vecka i undervisningen.

- Jag är helt övertygad om att den goda stämningen på våra skolor beror på att vi arbetar med Lions Quest i skolorna. Det är ett oerhört bra verktyg för att arbeta med barnens utveckling och trivsel, säger rektor Anna Ulfves.

 

"Mycket lärorik kurs."

Placeholder image

Personalen på Vittsjö skola har gått en uppföljningskurs i Lions Quest, ”Tillsammans”.

- För ett år sedan gick vi grundkursen till Lions Quest – Tillsammans. Kursen var mycket givande och lärorik och handlade om att arbeta med värdegrunden. I måndags, den 28 oktober, hade vi en uppföljningskurs. Även denna var en mycket bra och lärorik kurs, säger en lärare.

Läs mer här. >>

 

Ny film om hur Lions Quest kan vara en del i arbetet mot mobbning

Lions Clubs International (LCI) har gjort en ny film om hur Lions Quest kan vara en del i arbetet mot mobbning.

 

Debattartikel om Lions Quest

Placeholder image

Föräldrar ska fostra sina barn, men andra krafter såsom ideella organisationer behövs också eller som ett afrikanskt ordspråk heter: Det krävs en by för att fostra ett barn. Så skriver LC Motala/Blåklinten i en debattartikel där de lyfter fram Lions Quest i sammanhanget fostra barn. Läs mer här i Motala/Vadstena tidning. >>

 

Lärare från Bålsta gillade Lions Quest Tillsammans

Placeholder image

Foto: Peje Josefsson, Lions Club Bålsta

 

30 lärare och skolledare från Håbo kommun har deltagit i en Lions Quest kurs, Tillsammans, som handlar om värdegrundsarbete i skolan.

- Mycket, mycket bra, en kurs som ger energi i det fortsatta arbetet med att ge de allra bästa till våra barn.

- Bra med ett konkret material som bygger på forskning.

Detta tyckte några av lärarna efteråt. Läs mer här >>
Läs LC Bålstas text från kursen här >>

 

Succe för Lions Quest kurser i Bålsta och Uppsala

Placeholder image

Foto: Ulla Barthelson, Lions.

"Mycket bra. Konkreta tips. Detta borde alla lärare ta del av. Kommunen borde bestämma att alla ska använda materialet." Så säger en lärare med 24 år i yrket som deltog på en av de två introduktionskurserna i Uppland nyligen.

I mars arrangerade Lions Quest två introduktionskurser, en i Bålsta och en i Uppsala. I Bålsta deltog 27 stycken och inbjudan gick ut genom Håbo kommuns skolförvaltning. I Uppsala deltog 24 stycken, fler ville men kunde tyvärr inte beredas plats på grund av lokalens storlek. Men Lions Quest kommer att återkomma till dem som inte hade lika tur att få plats som läraren från Uppsala som sade följande om kursen:

"Bra litteratur som kommer att vara värdefull i skolans arbete med likabehandling för att motverka mobbning."

 

Debattartikel i Corren: Programmet Tillsammans stävjar mobbning

Placeholder image

Flera lokala undersökningar visar på mindre skadegörelse och bättre umgängesklimat i de skolor som tillämpade Tillsammans, skriver Gun Jareblad och Berit Wallgren Frisk från Lions Club Blåklinten i Motala. Läs debattartikeln här >>

 

Tillsammans-kurs i Malmö gav konkreta metoder

Placeholder image

Foto: Från Höjaskolan

I slutet av oktober gick personal från Höja- och Jägersroskolan i Malmö på en Tillsammans-kurs arrangerad av Lions Quest. Kursen handlade om hur man arbetar systematiskt och förebyggande med värdegrundsarbete och mot kränkningar i skolan.

- Kursen uppskattades mycket av personal och skolledning. Personalen fick konkreta metoder för att kunna arbeta vidare med ett systematiskt värdegrundsarbete. Att ha en gemensam metod inom skolan skapar trygghet för barnen, de känner igen sig när de byter stadier, säger biträdande rektor Patrik Holmgren på Höjaskolan.

 

Studerade värdegrund med nallebjörnen Quintus

Placeholder image

Källa: Vi i Väsby

Vem är det? Jo, det är en brun liten nallebjörn som hittar på en massa roliga saker. Quintus är huvudfiguren i ett läromedel som ska lära barnen att ta sunda beslut, vara positiva och ta ansvar. Läromedlet ingår i ett utbildningsprogram som heter Tillsammans från Lions Quest och utbildar lärare i värdegrundsfrågor. >>

 

Videor om Lions Quest

Placeholder image

Vi har lagt upp ett antal nya videor om Lions Quest på YouTube. Se hur Tillsammans-programmet genomförs i andra länder runtom i världen. >>