• Rapport från distrikt 101S - dec 2021

  Detta finns i DGs nyhetsbrev för december.

  ”Tillsammans - ett värdegrundsprogram” Många av er känner sedan tidigare till Lions Quest, ett värdegrundsprogram som vi framgångsrikt bedrivit genom åren.

  quintus ny 2015

 • Rapport från disrtikt 101M - dec, 2021

  alla produktblad lightversion QR kod

  Vi har haft två distriktsråd och där har jag varje gång lyft vikten av att arbeta för att vi får genomföra kurser för i första hand förskolan men även grundskolan.

 • Nyheter från distrikten

  Rapporter

  Distriktens rapporter kommer inom kort.