Quintus

Vem är det? Jo, det är en brun liten nallebjörn som hittar på en massa roliga saker.
Det fick ett 30-tal förskollärare från Borgen och Bryggan i Bollstanäs vara med om under en kursdag i slutet av oktober. Det var ett mycket glatt och trevligt gäng förskollärare som ”offrade” en hel lördag för att leka och lära med Quintus. Teori och praktik varvades av en duktig handledare och det var många glada skratt.

Det var den första pilotkursen för förskolelärare i Upplands Väsby. Kursen ingår i programpaketet TILLSAMMANS från Lions Quest, som tidigare endast vänt sig till lärarna i grundskolan och gymnasiet samt föräldrar, men i och med utvecklingen av förskolematerialet kan man nu tala om att arbeta med socialt och emotionellt lärande (SEL), värdegrundsfrågor och prevention i ett 0-20 års perspektiv.

Hela kursmaterialet utvecklar färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra, ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut och på förskolenivå är det nallen Quintus som vägleder barnen via sagor och lekar i att äta nyttigt, lära om kroppen, säga snälla saker, att välja etc.

De flesta grundskolorna i Upplands Väsby arbetar idag med TILLSAMMANS-programmet och nu hoppas vi inom Lions att Förskolorna följer efter.

Mejla oss för att beställa Quintus.