Lions Quest i Huddinge

LIONS QUEST – TILLSAMMANS - Utveckling i Huddinge kommun med hjälp av två Lionsklubbar från introduktionen 1987 till och med verksamhetsåret 2010/2011

Från introduktionen av LQ i Sverige 1987 och fram till 2009/2010 har drygt 27 000 lärare och skolpersonal utbildats inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

I Huddinge har sedan 1988 till 2006 mer än 150 lärare utbildats inom grundskolan fördelade på ett tiotal skolor. Från början skickades 2-4 lärare till central kurs.(Trångsund/Skogås Lions Club var också involverade i detta.) På Annersta- och Vistaskolorna (tre kurser, därav en uppföljningskurs) lanserades lokala skolkurser. Dessa fick uppföljare på Hörningsnäs- och Ängsnässkolan, som också haft en uppföljningskurs.

2006 startades kurser för gymnasiet. Den första gymnasiekursen lyckades vi få till stånd den 23 mars 2007 med lärare från våra fyra gymnasier i Huddinge: Huddinge-, Sjödals- Sågbäcks- och Östra Gymnasiet. Kursen blev så lyckad, att vi utöver en lokal kurs för Huddingegym-nasiet den 11 juni 2007, fick med skolledare från ovannämnda gymnasier på kurser.Dessa anordnades i Salem den 10 september 2008 och i Norrköping den 20 januari 2009. Östra Gymnasiet deltog ej. Det hade sedan tidigare kontakt med andra utbildningsinstitut.

Efter dessa utbildningar fortsatte de lokala utbildningarna, vilket ledde fram till att Huddinge Gymnasiet, (som är två år före i tiden) har genomfört tre lokala kurser och två uppföljnings-kurser. I de senare deltog på vår rekommendation hela skolledningen. Ledningen var mycket nöjd med dessa möten. Under ett möte i augusti 2010 diskuterades uppföljningen.

Sågbäcksgymnasiet har genomfört två lokala kurser och har planerat en tredje i april 2011 och Sjödalsgymnasiet har också genomfört två lokala kurser och planerar en tredje i augusti 2011. Den första förskolekursen har genomförts i en friskola. Fortsatt focus på förskolan göres nu.

I kurserna har totalt drygt 400 förskole-, grund-, gymnasielärare samt skolledare deltagit.

LIONS är inte på något sätt ensamma inom Huddinge-skolorna med kurser av denna typ. Inom grundskolan finns det ytterligare två aktörer.

Våra ekonomiska satsningar, då det gäller förskole- och gymnasieskola, har begränsats till sponsring vid deltagande i introduktionskurser och sponsring av halva avgiften till vår första förskolekurs. Detta gjordes också för grundskolorna och på Huddingegymnasiets första kurs. 

LQ, Tillsammans, programmet är slagkraftigt ( Från 0 till 20 år!) Skolan behöver denna typ av kurser för att kunna leva upp till sina mål. Konkurrenternas erbjudande är inte gratis. De måste ta betalt för att kunna bedriva sin affärsverksamhet. Den nya konkurrentsituationen hjälper oss att utveckla vår LQ verksamhet. LQ har även ett föräldraprogram! VI HAR UPPLÄGGET! DET ÄR PÅ OSS DET HÄNGER, OM VI SKA FÅ DEN MARKNADSANDEL, SOM LIONS QUEST, TILLSAMMANS, FÖRTJÄNAR!

 

För LIONS CLUB I HUDDINGE
2010-10-10 
Berndt Arvidsson och Anders Rådberg