"Ger stöttning i vardagen"

Hallsta
Till vänster kursledare Marianne Jansson tillsammans med skolpersonal. Foto: Petra Törnros

37 stycken lärare och annan skolpersonal från två skolor i Hallstahammars kommun, Strömsholms skola och Vallbyskolan, har gått kurs i värdegrundsfrågor den 30 oktober och 12 november. Detta för att kunna arbeta med barnen om dessa frågor. Så här sade några av deltagarna:

"Viktigt ämne. Vi skulle slippa många trasiga ungdomar om alla jobbade så här."

"Det har varit en givande dag som kommer att ge stöttning i arbetet i skolvardagen."

"Bra tankar, tips och idéer. Bra arbete att börja använda direkt som är riktat mot barnen."

Läromedlet "Tillsammans" är schemalagt på skolorna och används varje vecka i undervisningen.

- Jag är helt övertygad om att den goda stämningen på våra skolor beror på att vi arbetar med Lions Quest i skolorna. Det är ett oerhört bra verktyg för att arbeta med barnens utveckling och trivsel, säger rektor Anna Ulfves.