“Det känns att jag har mer värdegrundskunskaper i min ryggsäck.”

grona dalen skola

Rapport från Gröna Dalens grundskola i Bålsta. >>