Succe för Lions Quest kurser i Bålsta och Uppsala

uppsala

Foto: Ulla Barthelson, Lions

"Mycket bra. Konkreta tips. Detta borde alla lärare ta del av. Kommunen borde bestämma att alla ska använda materialet." Så säger en lärare med 24 år i yrket som deltog på en av de två introduktionskurserna i Uppland nyligen.

I mars arrangerade Lions Quest två introduktionskurser, en i Bålsta och en i Uppsala. I Bålsta deltog 27 stycken och inbjudan gick ut genom Håbo kommuns skolförvaltning. I Uppsala deltog 24 stycken, fler ville men kunde tyvärr inte beredas plats på grund av lokalens storlek. Men Lions Quest kommer att återkomma till dem som inte hade lika tur att få plats som läraren från Uppsala som sade följande om kursen:

"Bra litteratur som kommer att vara värdefull i skolans arbete med likabehandling för att motverka mobbning."