Rapport från distrikt 101S - dec 2021

Detta finns i DGs nyhetsbrev för december.

”Tillsammans - ett värdegrundsprogram” Många av er känner sedan tidigare till Lions Quest, ett värdegrundsprogram som vi framgångsrikt bedrivit genom åren.

quintus ny 2015

Under detta verksamhetsår så gör vi en nystart, och sker under ledning av vår nye LQ-koordinator Jan Nilsson, som skickar med följande: För som alltid är det klubbarna som har den lokala kännedomen. Inledningsvis handlar det om att inventera och sälja in vårt program till förskolor i klubbens närområde, det gäller såväl kommunala som ickekommunala förskolor. Detta är tänkt att ske under våren 2022, för att sedan kunna starta kurser under hösten 2022. Kostnaden för en kurs ligger kring 30 till 40 tusen kronor. När det gäller finansiering så kan distriktet vara med och delfinansiera några förskolor, som sedan kan fungera som referensskolor. Det viktiga är att vi åter får igång det så viktiga Lion Quest. Jan berättar vidare att han gärna kommer till era zonmöten och informerar om programmet. För vidare information kontakta Jan Nilsson, på tfn. 072-316 61 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.