Lions Quest Tillsammans

Lions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna.

Lions Quest hjälper barn att hantera pandemi

COVID-19. Nämna viruset och tankar om att bekämpa fysisk sjukdom kommer att tänka på. Ändå finns det en annan sida av den globala pandemin som tar en annan oroande vägtull - en vägtull på ungas mentala välbefinnande.

Barndomen kan vara utmanande under de bästa omständigheterna, och idag orsakar karantäner, tankar på allvarlig sjukdom och förlorade nära och kära ungdomar ytterligare stress, rastlöshet och rädsla. Läs mer.