Skolorna får stöd av Lions

marianne

När eleverna hade studiedag i förra veckan i Falköping, satte sig lärarna på skolbänken. Lärare på Mössebergsskolan och Centralskolan tillbringade en dag på Ållebergsgymnasiet där Marianne Jansson från Lions Quest ledde en dag i värdegrundsarbete. Läs mer i Falköpings tidning.se >>