Världsbankens rapport

worldbank

Världsbanken har i en rapport konstaterat att SEL (socialt och emotionellt lärande) fungerar och är en mycket viktig del i barnens liv.

Världsbanken säger bland annat följande: ”Barn med sociala och emotionella färdigheter visar bättre resultat i skolan, har bättre relationer med kamrater och vuxna, är bättre emotionellt rustade och har bättre mental hälsa.”

Det är just SEL som lärs ut vid Lions Quest-kurserna! Läs hela rapporten här.