"Vi kan utveckla våra barns färdigheter."

quintus p forskola

- Lions Quest-materialet "Tillsammans med Quintus" tar upp många viktiga bitar som vi på vår förskola Grangården vill jobba mer med. Vi får förslag och handledning på praktiska övningar för att långsiktigt kunna utveckla våra barns färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra samt ta ansvar, säger rektor Kerstin Eriksson.

Nyligen gick 25 anställda från förskolan en Lions Quest Tillsammans kurs. Läs mer vad rektorn säger här. >>