Tillsammans-kurs i Malmö gav konkreta metoder

hojaskolan

Källa: Höjaskolan

I slutet av oktober gick personal från Höja- och Jägersroskolan i Malmö på en Tillsammans-kurs arrangerad av Lions Quest. Kursen handlade om hur man arbetar systematiskt och förebyggande med värdegrundsarbete och mot kränkningar i skolan.

- Kursen uppskattades mycket av personal och skolledning. Personalen fick konkreta metoder för attu knna arbeta vidare med ett systematiskt värdegrundsarbete. Att ha en gemensam metod inom skolan skapar trygghet för barnen, de känner igen sig när de byter stadier, säger biträdande rektor Patrik Holmgren på Höjaskolan.