För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

2017-03-23

Två ideella organisationer i samarbete

Gunnar Sundstrand, Lions, och Gunnar Lindbom, Hille IF, träffades under vintern och kom fram till att de båda ideella organisationerna har mycket gemensamt. Det blev därför naturligt att genomföra en kurs för barn- och ungdomsledare. Kursen är en del i utbildningsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som Lions har tagit fram för skolor, idrottsklubbar med flera.

Foto: Gunnar Lindbom

Syftet var att utveckla det sociala lärandet, fördjupa arbetet med värdegrunds­frågor samt förebyggande arbete mot bland annat mobbning. Det är ju alltför vanligt att dokument skrivs och sedan är man nöjd och den fortsatta processen stannar upp. Detta vill vi ändra på genom att under en kväll genomföra för­djupade diskussioner och grupparbeten. Allt i avsikt att gå från ord till handling med utgångspunkt från Hille IF:s visioner och strategier. En specialutbildad instruktör kom från Lions och sammanlagt deltog 20 ungdomsledare och tränare från Hille IF:s samtliga ungdomslag.

Här är några kommentarer från ungdomsledarna:

"Övningarna kan jag ta med till min grupp. Det är bra för hela föreningen."
"Intressant, bra tankeställare, jag kommer att ha bra nytta i min roll som ledare."

"Bra att träffa alla ledare och få diskutera under bra ledning. En del har vi diskuterat tidigare, men det behöver tas upp med jämna mellanrum."