För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Uppd 2017-05-24

Lions riksmöte i Upplands Väsby


Lions Sverige genomförde sitt riksmöte i Upplands Väsby den 19-20 maj 2017.

Stiftelsen Lions Quest deltog som utställare under riksmötets båda dagar. Vår utställningsmonter var välbesökt och många besökare ställde frågor om våra kurser, böcker med mera.

Dessutom genomförde vi ett seminarium på fredagen. Vi hade flera intressanta föredragshållare som bland annat berättade om följande:

Tullverkets hade två tulltjänstemän och en sökhund på plats. Tulltjänstemännen berättade om Tullverkets sökhundsverksamhet i allmänhet och på Arlanda flygplats i synnerhet. Sökhunden genomförde även ett sökhundsuppdrag bland åhörarna och han hittade snabbt en gömd behållare med narkotika som hade placerats ut i förväg. Läs mer om Tullverkets sökhundar här.

Björn Trolldal från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) berättade om forskning kring skolelevers användande av tobak, alkohol och narkotika. Han kunde visa positiva trender över skolelevernas konsumtion av alkohol, tobak och narkotika, eftersom konsumtionen av dessa minskar. Mer information om CAN och Björns forskningsresultat finner du här.

Margareta Nyström från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) berättade om hur familj och vänner påverkas när en närstående person använder narkotiska preparat samt om hur FMN kan hjälpa till med rådgivning och stöd till familjer. Mer om FMN:s verksamhet finner du här.

Eva Meyer Orsén från Förskoleteamet Helianthus berättade att de har genomfört flera Lions Quest-utbildningar för sin förskolepersonal samt om hur de använder programmet och nallen Quintus i sina förskolor i Huddinge, Nacka, Nyköping och Örebro. Mer information om Förskoleteamet Helianthus finner du här.

Gunnar Sundstrand från Lions Club Gävle/Norra berättade om hur han har besökt skolor, idrottsklubbar och flyktingförläggningar i Gävle, för att berätta om Lions Quest-programmet och hur det kan användas i dessa olika typer av verksamheter. Under det senaste året har det i Gävle genomförts flera Lions Quest-utbildningar i skolor, en idrottsklubb och för personal på ett flyktingboende för ensamkommande flyktingbarn. Fler utbildningar planeras under det kommande året. Mer information om aktiviteter i Lions Club Gävle/Norra finner du här.

Anders Medin och Stig Lundqvist från Stiftelsen Lions Quest berättade om vad som är på gång inom stiftelsens kursverksamhet, utbildning av en ny kursledare, uppdatering av kursböcker, ansökan om ett nytt anslag, ny bok för idrottsledare med mera.  Seminariet avslutades med en frågestund.