För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Om Tillsammans

 

Lions Quest är en utbildning i livskunskap.

Om-tillsammans

Lions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna.
Programmets innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende och är uppbyggt kring punkterna:

 

 

Programmet visar hur man kan arbeta långsiktigt och förebyggande för att nå målet - en bättre livskvalitet.

På kursen erhåller varje deltagare läromedlet "Tillsammans" som
erbjuder praktiska förslag att arbeta med:

självtillit - respekt för andra kamratskap
samarbete ansvarstagande - positivt beslutsfattande

att säga nej till våld och mobbning att säga nej till droger

 

Tillsammans - målet

Lions Quests värdegrundsprogram "Tillsammans" är en av de största satsningarna som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Det är tack vare lionklubbarna och lionmedlemmarna som läromedlet spridits i Sverige. En verklig satsning på barn och ungdom. Det är viktigt att denna satsning fortsätter.

Varför satsar Lions på värdegrundsprogrammet "Tillsammans"?

Tillsammans" utvecklar färdigheter i att:

Lions vill stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang.
Vi vill dessutom hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper, t. ex. att visa gott omdöme och god kamratskap.