Nr 54

Till Lions Quests hemsida

Full fart med Lions Quest

Hej alla Lions Quest-vänner.

Jag vill varmt rekommendera alla medlemmar som kommer att delta i riksmötet 2017 i Upplands Väsby att delta i vårt informationsmöte om Lions Quest. Vi har bjudit in flera talare som har mycket intressant att berätta för oss. Se mer detaljerad information i vår inbjudan. Vi ses i Upplands Väsby!

Stig Lundqvist
Ordförande i Stiftelsen Lions Quest

Inbjudan

Härmed inbjuds du till ett informationsmöte om Lions Quest

Dag: Fredag den 19 maj 2017

Tid: Klockan 13:15 – 14:45

Plats: Scandic Infra City i Upplands Väsby Möteslokal: Charlie
Vid detta möte kommer vi att informera Lions medlemmar om vad Lions Quest är, hur programmet kan marknadsföras lokalt av Lions medlemmar och hur kurser kan anordnas i skolor och idrottsklubbar.
Under vårt möte kommer även ett antal gästtalare att berätta  om droger i Sverige, anhörigstöd i familjer med missbruks- problem samt hur Lions Quest-programmet används i skolan.
Några av talarna är:

Ingen anmälan behövs, men det är ett begränsat antalplatser i möteslokalen. Mötet är gratis.

Kommunens skolor

I stort sett har alla kommuner fått statliga pengar för att introducera invandrare i vad som gäller i Sverige. Lions Quest är ett alla tiders hjälpmedel för den undervisningen. Kontakta ansvarig person i din kommun.
När det gäller undervisningen i våra skolor är det ju rektorerna som håller i planering och pengar. Ett tips är att bjuda in kommunens rektorer till ett informationsmöte. Det är nu de planerar för nästa läsår.

Peje Josefsson
Styrelsemedlem i Stiftelsen Lions Quest

Våren 2017

Det rullar på med våra kurser och det är glädjande för oss att kunna konstatera att det har bokats in en Lions Quest-utbildning för personal på en flyktingförläggning i Gävle. Jag återkommer med mer information om den utbildningen och jag hoppas det inom kort kommer att kunna genomföras liknande utbildningar på andra flyktingförläggningar runtom i landet. Håll utkik på hemsidan, Facebook och Twitter för mer information.

Anders Medin
Kontorschef och styrelsemedlem i Stiftelsen Lions Quest

Lions Quest i distrikt 101-VG

Under mina snart trettio år som medlem i Lions har jag haft förmånen att besöka Lions klubbar både i Sverige och utomlands där de flesta besök gjordes i USA. Under de tidigare åren som medlem var jag med att renovera ett barnhem i Lettland tillsammans med vänortsklubbar från Norge och Danmark. Genom detta inspirerades jag att fortsätta med ungdomsfrågor och har varit delaktig i de flesta av Lions internationella ungdomsutbyten vid de tillfällen dessa avhållits i Lysekil.
Lions Quest kom jag i kontakt genom att Lions Club Lysekil arrangerade ett antal kurser för lärare i Lysekils olika skolor, med ambitionen att samtliga lärare skulle få Lions Quest-utbildning före klubbens 50-årsjubileum. Vi nådde en god bit på väg, men inte ända fram.
Efter de senaste årens utveckling i samhället har jag insett att Lions måste göra ytterligare insatser för att stärka skolpersonal och idrottsledare i sina respektive roller, för att de i sin tur ska kunna sprida en god värdegrund, bistå med integration och stötta elever som riskerar att dras med i våld och drogmissbruk. Därför har jag antagit utmaningen att ge mitt stöd gällande Lions Quest till Lions klubbar i distrikt 101-VG.
Min ambition är att efter bästa förmåga entusiasmera medlemmar i Lions klubbar till en ökad förmåga att sälja in Lions Quest-programmet samt vilja att samla in och donera medel för genomförande av Lions Quest-utbildningar i skolor, ungdoms- och idrottsföreningar, vilket kommer att bidra till ett bättre och säkrare samhälle för alla invånare.
Alla klubbar i distrikt 101-VG är välkomna att kontakta mig för mer information, att få svar på frågor eller att få hjälp med att planera en kurs. Mycket god information om Lions Quest finns förstås på hemsidan www.lions-quest.se och på Lions Quest-kontoret.
Stig Insulan
Lions Quest Coach i distrikt 101-VG
E-post: stig@swesulan.se

Mobil: 0707-12 52 10