För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

35 lärare från Vinslöv och Kristianstad har använt två dagar av höstlovet till att lära mer konflikthantering. Kursanordnare var Lions Quest.

Att skapa en trygg klassrumsmiljö och bygga upp elevernas självförtroende. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har som lärare.
Det säger Agneta Svanberg-Arnrud som är en av Lions-Quests fyra utbildningsproffs i landet, men också förankrad i verkligheten som klasslärare för en ”femma” i Blomstermåla

Första gången

– Det är viktigt att jobba förebyggande och man kan börja redan då barnen är små. Därför finns det läromedel för förskoleklass och upp till och med nian.
Det är första gången som lionklubben i Vinslöv satsar de pengar, man samlat in bland Vinslövsborna, på att ge lärarna den här fortbildningen. Det säger värdklubbens Sven Börjesson.
– Förutom lärarna finns det också en socialsekreterare med bland kursdeltagarna. Syftet med utbildningen är att lära hantera konflikter, mobbing etcetra. I samhället i stort och skolan i synnerhet.
– Vi började planera för de här utbildningsdagarna redan för tre år sedan. Vi tycker det är viktigt, och med tanke på intresset bland deltagarna så tar man situationen på största allvar.
– Det är ett stort sug efter Lions Quest-utbildningarna, och det är bara Lions som har den här typen av utbildning. Kurserna i Sverige 2003 är i stort sett fulltecknade, och till sommaren ska det bli en kurs i bland annat Kristianstad.
Det är en bra utbildning. Därför att det drar åt det håll som vi behöver mycket av. Det säger Bo Svensson, mellanstadielärare på Söderpark i Vinslöv, och syftar på den sociala träningen i skolan.

Bra med kontinuitet

– Det är också bra när så många lärare från samma skola går utbildningen samtidigt. Då får vi kontinuitet i det här arbetet. Syftet med läromedlet är att man ska ta upp det med jämna mellanrum under elevernas hela skoltid.
– Och man förstår att det är en uppskattad utbildning. För mig är det första gången men här finns kollegor som är med både andra och tredje gången.