För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Hammarkullskolan

Det var bara så bra! Ett så positivt budskap! Alla vi lärare fick ett lyft. I skolan använde vi sedan Lions Quest varje fredag och fick ett fantastiskt resultat. Barnen lärde sig att lyssna på varandra och också se att alla hade något positivt. Den lilla nallen, som symboliserade deras tur att prata, blev en 'kompis" som hjälpte dem att inte vara nervösa. Den sociala relationen påverkas - tonen i samtalen, förmågan att lyssna förbättras hos barnen. Som nybliven rektor hade jag sedan turen att få starta med att låta alla lärarna utbildas i Lions Quest. Det blev jättebra."

Kerstin Halldin, rektor vid Hammarkullskolan och Röseredskolan, Göteborg, tidigare lärare vid Engelbrektskolan, Borås