För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Hagaskolan

"Vi deltog i ett EU-projekt kring att lära ut social kompetens och sökte metoder för detta. Lions Quest passade väl in här. Vi var två lärarlag som deltog i utbildningen 1999 och vi tyckte alla den var jättebra. Störst verkan har den nog på lång sikt, men vi har lagt märke till vissa attitydförändringar i en sexa, där annars rollerna redan är starka. Vi använder metoden - eller bitar av den - i flera sammanhang, t. ex. i våra tjej - respektive killsamtal, där bl. a. synen på droger och rökning kommit upp."
Camilla Adler, Hagaskolan, Ed